Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. 22 stycznia 53, 89-300 Wyrzysk, w dniach od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 – 14.00.